عضو فیک کانال

عضو آفلاین کانال- ریزش نسبتاً پایین

 

عضو فیک کانال یا همان عضو آفلاین کانال اکانتهای ساختگی هستند که برای بالا بردن آمار و اعتبار عددی کانال استفاده میشوند و فعالیت و بازدید برای کانال شما ندارند.

 

ریزش و عمر ممبر فیک کانال

ریزش ممبر های فیک کانال پایین (حدود20%) است و عمر این نوع ممبر کمتر از شش ماه میباشد.