عضو آفلاین کانال ( ممبر فیک) | خرید ممبر فیک | خرید ممبر تلگرام

21,000 تومان

عضو آفلاین کانال

ممبر فیک کانال

عضو آفلاین کانال یا به اصطلاح ممبر فیک کانال عضوی ست که بیشتر جنبه بزرگنمایی دارد.

اعضای فیک کانال از طریق برنامه وارد کانال شما میشوند و بعد از افزایش حدود سه ماه انقضا دارند.

عضو فیک کانال ریزش جانبی جزعی نیز دارد که طی عمر کاربران حدود یک سوم خواهد بود…

سوالات متداول:

  • ممبر فیک چقدر ریزش دارد؟

ممبر فیک کانال معمولا حدود سه ماه عمر دارن که طی این مدت نیز حدود یک سوم ریزش دارند.

  • ممبر فیک کانال با ممر واقعی چه فرقی میکند؟

ممبر فیک کانال اعضای ساختگی هستند و فعالیت و بازدیدی از پست ها ندارند.

  • عضو فیک کانال به چه دردی میخورد؟!

ممبر فیک کانال بیشتر جنبه بزرگنمایی دارد و اقلب برای ثابت نگه داشتن تعداد کاربران کانال و کانال های تازه تاسیس به کار می رود.