ممبر پراکسی کانال

ممبر های کاملا واقعی و کیفیت بسیار مطلوب

 

در افزایش ممبر پراکسی، کانال شما بعنوان حامی پراکسی هایی که در تلگرام مورد استفاده قرار میگیرند در راس چت های کاربر قرار میگیرد.

 

*نحوه جذب عضو از طریق اسپانسر پراکسی بر ای کانال

پین شدن کانال شما در راس چت های کاربران تلگرام باعث میشود کانال شما بیشتر در معرض دید مستقیم کاربران قرار بگیرد و هرشخصی که میل به عضویت در کانال شما را دارد بتواند عضو بشود…

نحوه محاسبه تبلیغ پراکسی

میتوانید به صورت ساعتی پراکسی های مورد نظر رو اجاره کنید و یا به صورت تضمینی رو عدد خاصی تحویل بگیرید که در این صورت شرایط به شرح زیر است:

1. از زمان استارت ممبرگیری هر دو-سه دقیقه باید پست داخل کانال بفرستید، چرا که این امر باعث بهبود هرچه بهتر کیفیت شده و از طرفی مقدار قابل توجهی ریزش را جبران میکند.

2.در صورت عدم ارسال مکرر پست حین ممبرگیری، سفارش قطع و تکمیل شده محاسبه میگردد… لذا پست های مورد نظر رو از  قبل اماده کنید

 

نقاط قوت: کیفیت مطلوب ممبرهای عضو شده، ریزش نسبی، مناسب برای هرنوع محتوای کانال

*مطالبی که باید حین ممبرگیری پراکسی دقت کرد

اعضایی که از طریق حامی پروکسی به عضویت کانال  تلگرامی شما در می آیند بدون ریزش نیستند، لذا باید کیفیت کانال را در حد مطلوب حفظ کنید که ریزش را به حداقل برسانید…

این روش در بین روش های افزایش عضو اختیاری میتواند بهتر از سایر باشد…

حین ممبرگیری حتما از پست های خوب و با محتوا استفاده کنید که وقتی کاربر وارد کانال میشود محتوای کانال و کیفیت ان برایش نمایان شود