فالور فیک اینستاگرام

فالور آفلاین اینستاگرام با ریزش نسبتاً کم

فالور فیک اینستاگرام در یک بند

فالور فیک اینستاگرام یا همان فالور آفلاین اینستاگرام جنبه بزرگنمایی دارند وفعالیت هایی از جمله لایک-ویو و گذاشتن کامنت روی پیج شما ندارند.

نکته مثبت فالور آفلاین اینستاگرام تعرفه مناسب این نوع فالور و ریزش کم آن نسبت به سایر روش هاست.

ریزش فالور فیک اینستاگرام

ریزش فالور فیک اینستا در حدود 3ماه تا یکسال شاید حدود یک سوم فالور های اقزوده شده باشد، اما در کل تعداد ریزش عدد دقیقی ندارد.

خدمات اینستاگرام
خدمات تلگرام