فالور آفلاین اینستاگرام

فالور های آفلاین فقط جنبه بزرگنمایی دارن وفعالیتی روی پیج ندارند. نکته مثبت فالور آفلاین اینستاگرام تعرفه نسبتاً مناسب و ریزش این نوع فالور به صورت تدریجی و حدود 30 درصد است.

لایک _ ویو

تمامی سفارشات لایک و ویو طی 24 ساعت شروع میشوند میشوند و زمان اتمام آنها بستگی به سرعت سرور ها دارد.

فالور اختیاری اینستاگرام

 

خدمتی جدید از طلاممبر : پاپ آپ اینستاگرام